Om Geiranger
Lyskunstfestival

Kom og opplev lyskunst i ei av verdas vakraste bygder! Geiranger Lyskunstfestival presenterer lyskunst frå norske og utenlandske lyskunstnarar. Her får du servert både små og store lysinstallasjonar, videokunst og lyskunst projisert på bygningar og natur, musikk og svært god stemning. Ta med deg vener og familie og opplev vår store utendørs utstilling, samt innandørs konsertar og andre arrangement som lysbading og lysyoga.

Om Stiftinga Geirangerfjorden
Verdsarv

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv er ei ideell stifting med hovudføremål; å utvikle kompetanse innan vern, bevaring og formidling av naturarven Vestnorsk fjordlandskap, å drive ei berekraftig utvikling av det unike verdsarvområdet og representere ein arena for vitenskapeleg forsking på området.

Geiranger

Geiranger

Lyskunstfestival

Lyskunstfestival

Om Smart
Fjord Kultur

Fjord Geiranger er eit delprosjekt i Smart fjord KULTUR satsinga, som skal skape ny kulturaktivitet i dei kalde månadane i året. Ei satsing som i sum kan gje grobotn for at nye kreative næringar kan utviklast og eksisterande reiselivsnæring kan vidareutviklast til heilårlege arbeidsplassar. Oppstart av ei ny kultur- og reiselivsklynge skal gi mogelegheiter for unike opplevingar, tett på kulturen, kunsten, verdsarvnaturen og i ein smeltedigel av kreativitet, engasjement, ny teknologi og nye idéar.

Logo SGV SFK 02